Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Vă aducem la cunoștință că am modificat Termenii și Condițiile, Informațiile privind Prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului 679/2016, aplicabil incepand cu data de 25.05.2018. Este important să vă protejăm confidențialitatea și să vă informam cu privire la modul in care utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal.

King Steel SRL este o societate comercială cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comertului Brașov, sub numărul J8/273/2016, CUI 35613105, cu sediul în Brașov, Cristian, str.Stejarilor, FN

tel: +40 799 70 76 21; +40 755 74 74 88.

Această informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic. Ori de câte ori vom face o modificare, o vom afisa pe site-ul nostru www.kingsteel.ro și vă vom anunța.

Data ultimei actualizări: mai 2018.

Informațiile existente pe acest site nu fac obiectul unui contract, putând fi oricând modificate, fără o înștiințare prealabilă.

Prin intermediul acestei informări explicăm modul în care colectăm, procesăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal când utilizați produsele și serviciile noastre precum și site-ul nostru web.

 

Activitatea noastră

Activitatea King Steel SRL este de producție confecții metalice și construcții.

 

Datele personale prelucrate:

– date de bază pentru identificare precum nume, prenume;

– date de contact, precum adresa, adresa de email, număr de telefon, adresa poștală și alte date de contact similare;

– date pe care ni le puneți la dispoziție cu ocazia înregistrării, actualizării datelor sau renunțării la Serviciul de Informare (newsletter);

– date tehnice (inclusiv adresa IP), cum ar fi informații despre vizitele dumneavoastră pe website-ul nostru sau în aplicații dezvoltate de noi sau accesări ale materialelor și comunicărilor pe care vi le trimitem electronic;

– orice date pe care ați putea să ni le puneți la dispoziție cu ocazia interacțiunilor cu noi, în situația în care:

 • ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs sau un serviciu;
 • ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii sau asociații noștri precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri să facă schimb de informații cu privire la dumneavoastră;
 • prin intermediul website-ului nostru, cu ocazia înregistrării la Serviciul de Informare sau cu ocazia accesării altor informații disponibile pe bază de înregistrare;
 • atunci când ne contactați prin e-mail, dacă vă exprimați interesul cu privire la serviciile noastre sau dacă vă manifestați interesul de a fi angajat sau contractat de societatea noastră sau de a colabora cu aceasta, și
 • în contextul unei întâlniri la un eveniment (de exemplu, prin schimbul de cărți de vizită).

 

Astfel de date pot fi:

 • adresa, data nașterii, număr de telefon
 • contactul dvs. cu noi: un e-mail, o scrisoare transmisă, sau alt tip de evidență a contactului
 • informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii

– date necesare în procesul de recrutare, precum numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență, orice alte date pe care ni le aduceți la cunoștință prin documentele de aplicație, chestionare, pe care ni le furnizați aplicând direct pe website, prin depunere sau transmitere în format fizic la biroul nostru sau prin e-mail.

Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar (în format fizic sau electronic), precum și informații disponibile din surse publice.

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt utilizate in urmatoarele scopuri:

 

 1. Marketing – trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) numai în cazul în care v-ati exprimat în mod explicit acordul. King Steel SRL va informa periodic abonații prin newsletter în legătură cu produsele și ofertele promoționale. De asemenea prin newsletter King Steel SRL poate trimite alte mesaje de informare, chestionare.

Utilizatorii se pot dezabona de la primirea newsletter-ului când nu mai doresc prelucrarea datelor cu caracter personal prin folosirea butonului de dezabonare din footerul newsletterului.

 

 1. Recrutare

 

Politica de confidențialitate pentru copii

Website-ul King Steel SRL nu este destinat sau adecvat persoanelor minore. King Steel SRL nu colectează  în mod intenționat informații de la copii sub vârsta de 16 ani.

Oferim servicii doar minorilor cu vârsta sub 16 ani ce au acordul părinților. Dacă sunteți sub vârsta de 16 ani, vă rugăm să nu ne furnizați nici o informație. Dacă devenim conștienți de faptul că am colectat informații de la un copil sub 16 ani, vom face eforturi rezonabile comercial pentru a șterge astfel de informații din baza noastră de date.

 

 

Temeiul juridic al prelucrării

 

 1. Marketing:

 

În baza consimțământului liber exprimat – trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) numai în cazul în care v-ați exprimat în mod explicit acordul. King Steel SRL va informa periodic abonații prin newsletter în legătură cu produsele și ofertele promoționale. De asemenea prin newsletter King Steel SRL poate trimite alte mesaje de informare, chestionare.

Utilizatorii se pot dezabona de la primirea newsletter-ului cand nu mai doresc prelucrarea datelor cu caracter personal prin folosirea butonului de dezabonare din footerul emailului.

 

 1. Recrutare:

 

În baza interesului legitim al societății, și în temeiul executării unui contract cu dumneavoastră, recrutarea reprezentând faza precontractuală în eventualitatea încheierii unui contract de muncă.

Colectăm informații necesare în procesul de recrutare, pentru a putea evalua dacă sunteți potrivit pentru o poziție în cadrul SC King Steel SRL.

De asemenea, vom păstra evidența persoanelor care au participat la procesele de recrutare și a motivelor pentru care nu li s-a adresat o ofertă sau pentru care oferta a fost refuzată, pe baza interesului nostru legitim, în scopul eficientizării procesului de recrutare.

Puteți aplica pentru o poziție în cadrul King Steel SRL prin utilizarea secțiunii dedicate a website-ului nostru, prin e-mail sau prin transmiterea sau depunerea în format fizic la sediul nostru a aplicației dumneavoastră.

Atunci când aplicați prin utilizarea secțiunii dedicate a website-ului, vă vom solicita numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență, precum și un CV al cărui format și conținut sunt lăsate la latitudinea dumneavoastră.

Vom folosi datele dumneavoastră personale referitoare la procesul de recrutare pentru:

– a evalua dacă sunteți potrivit pentru o poziție în cadrul King Steel SRL,

– a vă contacta cu privire la aplicația dumneavoastră,

– a administra procesul de recrutare,

– a vă contacta cu privire la posturile care devin disponibile ulterior, chiar și pentru firmele din grupul King Steel și pentru care considerăm că aveți profilul profesional potrivit,

– a avea evidența unor eventuale procese anterioare de recrutare ale noastre la care ați participat și a motivelor pentru care nu vi s-a adresat o ofertă sau pentru care oferta a fost refuzată.

 

Anterior prelucrării datelor dumneavoastră personale în alt scop decât cel pentru care ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale veți fi informat de acest aspect.

 

Durata de stocare

 

Dacă ați optat să primiți comunicări aferente Serviciului de Informare, vom stoca datele dumneavoastră pentru a vă furniza acest serviciu timp de 1 an de la ultima dumneavoastră interacțiune cu comunicările transmise. Apoi, după trecerea acestei perioade, vă vom solicita din nou consimțământul pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia în continuare de Serviciul de Informare.

Dacă în orice moment decideți că nu mai doriți să beneficiați de Serviciul de Informare și vă retrageți consimțământul, noi vom respecta decizia dumneavoastră și nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale în acest scop.

Datele personale colectate în procesul de recrutare, care nu se finalizează cu încheierea unui contract de munca și utilizate cu scopul ținerii evidenței proceselor anterioare de recrutare sunt stocate pe o perioada de 3 ani de la momentul la care ați aplicat la SC King Steel SRL.

Vom șterge datele dumneavoastră personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau atunci când vă retrageți consimțământul (dacă prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ), cu excepția cazurilor în care prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea. De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

 

Destinatari sau categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

 

Nu divulgăm sau transferăm datele dumneavoastră personale către terți. Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer, cu excepția cazului în care legea aplicabilă, inclusiv regulile care guvernează obligația de menținere a secretului profesional, ne împiedică să facem o astfel de informare.

Informațiile cu caracter personal pot fi divulgate către Poliție, Instanțe judecătorești sau organe ale statului abilitate atunci când există o cerere expresă din partea acestora și legea o impune.

În cazul în care vom divulga sau transfera datele dumneavoastră personale către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile și vom adopta măsurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite. Cu toți împuterniciții vom încheia convenții de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzătoare care să asigure că împuterniciții își asumă obligații de prelucrare a datelor personale (inclusiv de ștergere a acestora) în deplină conformitate cu legile aplicabile și care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastră personale.

 

Securitatea datelor personale

 

Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructură IT corespunzătoare.

Dacă descoperim o încălcare a securității datelor dumneavoastră personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Veți fi informat cu privire la încălcarea securității datelor dumneavoastră personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile și libertățile dumneavoastră.

 

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale

 

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale:

 1. Dreptul de acces la datele personale.

Puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care vă sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

 1. Dreptul de a obține rectificarea datelor personale inexacte.

În situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteti solicita completarea lor;

 1. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale.

Acest drept vă este disponibil atunci când:

 1. contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale pe care le prelucrăm;
 2. prelucrarea datelor personale este ilegală,
 3. nu avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru scopul prelucrării, însă dumneavoastră solicitați păstrarea lor pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau
 4. vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de timp cât verificăm existența interesului nostru legitim în prelucrarea datelor dumneavoastră.
 5. Dreptul de a fi uitat, de a solicita ștergerea datelor.

Puteti solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale conform dreptului intern sau dreptului comunitar.

Acest drept nu poate fi exercitat dacă datele sunt necesare pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul; din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 1. Dreptul la opozitie.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dacă ele privesc marketingul direct. Totodată, vă puteți opune prelucrării, cu excepția cazului în care King Steel SRL demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 1. Dreptul de a depune plângere

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la:

– adresa de e-mail: dpo@kingsteel.ro

– telefon: +40 799 70 76 21

– sediu: Brașov, Cristian, str.Stejarilor, FN.

Vom analiza fiecare solicitare și vă vom comunica acțiunile întreprinse în acest sens în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de la momentul înregistrării solicitării dumneavoastră. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră.

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumiți de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți adresa și instanțelor de judecată.

 

Modificări ale Notei de informare

 

Dacă ne decidem să modificăm prezenta notă de informare, vom publica o nouă versiunea aici, care o va înlocui pe aceasta.

Vă mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale și că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi nota noastră de informare cu privire la prelucrarea datelor personale. Va rugăm nu ezitați să ne contactați, dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale și modul în care le prelucrăm.

 

Aceasta informare este valabila incepand cu data de 25.05.2018.